Ugdymas karjerai

NAUJIENOS

Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir gyvenimo tėkmėje „keisti kursą“, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Kad ateities pasirinkimai nebūtų lygtis su daugybe nežinomųjų

Joniškio ‚Aušros“ gimnazijoje jaunoji karta ne tik semiasi akademinių žinių, bet ir kryptingai modeliuoja savo ateitį bei būsimą profesinį kelią, mokosi nusibrėžti savo veiklos tikslus ir atkakliai jų siekti.

Plečiant karjeros galimybių pažinimo ir įgyvendinimo sritis, jau tapo gražia tradicija į susitikimus su gimnazistais kviesti aukštųjų mokyklų atstovus, vienos ar kitos srities profesionalus. Lapkričio mėnesį gimnazijoje lankėsi ir skaitė paskaitą Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto docentas dr. Jonas Čėsna ir profesorius dr. Vytenis Jankauskas. Jie papasakojo apie studijų kryptis VDU Žemės ūkio akademijoje, supažindino gimnazistus su plėtojamu unikaliu edukaciniu Inžinerijos klasės projektu, suteikiančiu moksleiviams unikalią galimybę įgyti karjeros ugdymo žinių per praktines patirtis universitete, verslo įmonėse, Joniškio žemės ūkio mokykloje.

Gimnazijoje viešėjusios Kazimiero Simonavičiaus universiteto atstovės pateikė išsamią ir suprantamą informaciją apie priėmimo į  universitetą tvarką, vaizdinę medžiagą apie KSU ir studijų bei karjeros galimybes baigus šią aukštąją mokymo įstaigą. Gimnazistai sužinojo kokios pagrindinės darbui reikalingos kompetencijos skaitmeninės transformacijos kontekste, o Verslo inovacijų mokyklos vadovės dokt. Deimantės Žilinskienės paskaitos „Kokios kompetencijos ir kokie įgūdžiai reikalingi ateities profesijai?“ įžvalgos buvo naudingos ir tiems gimnazistams, kurie savo ateitį ketina sieti su kitomis mokymo įstaigomis.

 Apie galimybę atlikti savo pareigą Tėvynei, suderinti civilinį darbą ar studijas su tarnyba Krašto apsaugos savanorių pajėgose susitikimo su gimnazistais metu pasakojo Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Pakruojo poskyrio viršininkas štabo seržantas Mindaugas Kairys. Mokiniai susipažino su Lietuvos kariuomenės struktūra, veikla, karinei tarnybai keliamais reikalavimais kandidatams į karo tarnybą, galimybe po privalomos tarnybos tęsti tarnybą kaip profesinės karo tarnybos kariams arba pasirinkti civilio gyvenimą bei tapti Lietuvos kariuomenės rezervo dalimi. Buvo pristatytos Savanoriškos Krašto Apsaugos bei Lietuvos Šaulių Sąjungos organizacijos ir jų veiklos, priėmimo ir tarnybos eiga, socialinės garantijos, tarnybai reikalingos kompetencijos ir kur jas galima įgyti. Tikėtina, kad po šių susitikimų, apmąsčius įgytą karjeros ugdymo patirtį, mokiniams bus lengviau pasirinkti studijų kryptį, o vėliau ir sėkmingai rasti savo vietą darbo rinkoje.