Projektas „Lietaus vaikai ir jų draugai“

Projektas „Lietaus vaikai ir jų draugai“

„Lietaus vaikų“ sėkmingas startas 2018!
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų atrankoje „Lietaus vaikai ir jų draugai“ dalyvauja jau penktus metus.
Švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba pateikusi paraišką ir gavusi 2018 m. finansavimą pradeda vykdyti savo veiklas. Projektinėse veiklose esminis dėmesys bus skiriamas savižudybių prevencijai. Tema itin skaudi ir aktuali, nes pernai Lietuvoje nusižudė 896 asmenys, t.y. 100 tūkstančių gyventojų tenka 30,8 savižudybių ir šis rodiklis yra tris kartus didesnis nei kitose Europos Sąjungos šalyse. Tyrimais pagrįsta, kad paauglystėje suicidinis elgesys pavojingas įvairiapusį raidos sutrikimą turinčių jaunuolių tarpe dėl didelių socialinės adaptacijos sunkumų. Mokyklose vaikai konfliktus spręsti dažnai pasirenka nekonstruktyvius sprendimo būdus, pavyzdžiui, agresiją, smurtą, patyčias ir t.t. Tai destruktyviai veikia ne tik konflikto dalyvius, bet ir kelia nesaugumo ar baimės jausmą. Dažniausias atsakas į tokias problemas yra konflikto iniciatoriaus nubaudimas, tačiau baudimo priemonės neretai skatina tik dar didesnį pasipriešinimą mokyklos sistemai, neragina suvokti konfliktų priežasčių ir ieškoti jų sprendimo, o atvirkščiai – tik dar labiau skatina nuolatinį elgesio taisyklių pažeidimą. Kadangi „Lietuva savižudybių skaičiumi pirmauja Europoje ir visuomet patenka į blogąjį „TOP dešimtuką“ pasaulyje, šiuo metu yra pirmajame penketuke, tai yra labai nepalankus visuomenės sveikatos rodiklis“ (M. Strička), todėl projekto tikslas – padėti spręsti emocines ir elgesio problemas, laiku sustabdyti polinkį į savižudybes.
2018 metų veiklos bus nukreiptos stiprinti negalią turinčių (įvairiapusį raidos sutrikimą) ir įprastinės raidos vaikų bei jaunimo psichinę, fizinę sveikatą, mažinti atskirtį tarp sveikų ir neįgalių asmenų, pasitelkiant bendras patirtines veiklas. Planuojama išanalizuoti Joniškio rajono švietimo įstaigose besiugdančių mokinių psichologinį nusiteikimą, vykdyti psichologinio švietimo prevencines švietimo veiklas (konsultacijas, paskaitas, patirtinius mokymus, psichologines terapijas).

Joniškio r. švietimo centro PPT logopedė metodininkė Laima Paulauskienė


 2017 metų tęstinio projekto „Lietaus vaikai ir jų draugai“ apibendrinimas

Praėjusieji projekto metai buvo orientuoti į mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimą, socializaciją, į bendras įprastinės ir sutrikusios raidos vaikų edukacines, psichines, emocines ir fizines stiprinimo veiklas. Projekto tikslas – mažinti atskirtį tarp negalias turinčių ir sveikųjų mokinių. Daugelio šalių visuomenės tolerancija į neįgalų asmenį pasiekė ir Lietuvą. Trapios užuomazgos skinasi kelią, tačiau vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą ir jų šeimoms išlieka daug spragų pagalbos infrastruktūroje. Todėl mes, projekto komanda, bendradarbiaudami su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ bei kitomis institucijomis vykdėme veiklas, kurios padėtų šiems žmonėms socialinės integracijos bei papildomo užimtumo srityse.

Pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Joniškio J. Avyžiaus viešąja biblioteka ir A. Raudonikio meno mokykla būrėmės į edukacines veiklas, meno ir sporto terapijas. Sensomotorinių funkcijų lavinimo užsiėmimai vyko su Joniškio Gasčiūnų Amatų centro darbuotojais ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro mokiniais. Daug teigiamų emocijų keliantis ir džiugios nuotaikos kupinas renginys buvo su A. Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro dalyviais vykdant patyčių prevenciją „Draugaukime be patyčių“. Psichologė mokė vaikus kaip pažinti ir reikšti emocijas, jausmus, kaip įveikti savo baimes ir t.t. Švietimo pagalbos specialistams, tėvams ir mokytojams vyko seminaras apie autizmo spektro sutrikimą turinčių mokinių struktūruotą ugdymą „Bendraukime paveikslėliais“. Taip pat vyko ovaliojo stalo diskusija su tėvais ir pedagogais „Ar įtraukusis ugdymas realus mūsų švietimo sistemoje?“. Pasibaigus metams, renginiams, veikloms, po ovaliojo stalo diskusijų su mokiniais, jų tėvais, švietimo pagalbos specialistais ir projekto komanda, išanalizavus grįžtamojo ryšio anketas ir įvertinus dalyvių lūkesčius bei norus net nekilo abejonių dėl paraiškos teikimo ir projekto tęsimo 2018 metams.

Pasidžiaukime 2017 m. projekto „Lietaus vaikai ir jų draugai“ akimirkomis...

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-14, 15:37:34
Archyvas

Pasiteisinęs projektas „Lietaus vaikai“ toliau tęsiamas

Projektas, skirtas įtraukiajam ugdymui gerinti: tėvams (globėjams, rūpintojams),  pedagogams, socialiniams pedagogams, psichologams, sveikatos priežiūros specialistams ir kitų sričių specialistams, betarpiškai dirbantiems su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais. Projektas Joniškio rajono švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdomas nuo 2014 m. 

2016 m. pateikus paraišką Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, kuri įvertinta gerai,  projektui vykdyti skirti 3000 eurų. 

Šių metų projekto „Lietaus vaikai“ prioritetinė veiklos kryptis ir pagrindinis tikslas, kad mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti dirbantys su autistiškais vaikais būtų pasirengę ugdyti šią negalią turinčius vaikus ir nereikėtų jiems išvykti į kitų miestų specializuotas įstaigas. Bus vedami profesionalūs mokymai, pakviečiant kompetentingus šalies lektorius- praktikus, kurie suteiktų žinių mokėjimų ir įgūdžių mūsų rajono švietimo darbuotojams bei vaikų tėvams, teikiant preventyvią pagalbą vaikams.

 Kita svarbi projekto prioritetini sritis- per žiniasklaidos priemones vykdyti prevencinį švietėjišką darbą, kuris gilina bendruomenės supratimą, toleranciją ir empatiją neįgalius vaikus auginantiems tėvams bei jų vaikams.

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektas „Lietaus vaikai“ 2015 m. (tęstinis projektas)

Projekto koordinatorius: Laima Paulauskienė

Projekto aprašymas