Atnaujintos bendrosios programos

Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį

PATEIKTI GALUTINIAI ATNAUJINAMŲ MOKYKLINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI

Kaip keisis priešmokyklinis ugdymas? Dr. Sergejus Neifachas – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintojas bei lopšelio–darželio direktorius interviu metu pasakoja:

  • Kokių pokyčių sulauksime jau šių metų rudenį?
  • Kaip mokysis vaikai, ar naujovės nebus per sunkios?
  • Ar pedagogai bus pasiruošę pokyčiams?
  • Ką turėtų žinoti tėvai?

INTERVIU: https://youtu.be/ABwCITvU2II?t=18

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | S. NEIFACHAS

Kaip keisis priešmokyklinis ugdymas? Dr. Sergejus Neifachas – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintojas bei lopšelio–darželio direktorius interviu metu pasakoja:

  • Kokių pokyčių sulauksime jau šių metų rudenį?
  • Kaip mokysis vaikai, ar naujovės nebus per sunkios?
  • Ar pedagogai bus pasiruošę pokyčiams?
  • Ką turėtų žinoti tėvai?

INTERVIU: https://youtu.be/ABwCITvU2II?t=18

PARENGTI KRITERIJAI BP DIEGIMO PASIRUOŠIMUI

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertai, kartu su savivaldybių savanorių komandomis, mokslininkais bei įvairių sričių specialistais, parengė leidinį „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“ (leidinį rasite čia).

MEDŽIAGA

Kompetencijos ir Vaiko raida >>>>

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas >>>>

Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas (ruošiama) >>>>

Kasmėnesinės konferencijos UTA: KAS VYKSTA? >>>>

KONTAKTAI:

Proceso koordinatorė – Rasa Šnipienė (rasa.snipiene@nsa.smm.lt)

BP turinio vadovė – Saulė Vingelienė (saule.vingeliene@nsa.smm.lt)

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašų turinio vadovė – Nida Poderienė (nida.poderiene@nsa.smm.lt)


Ugdymo skaitmeninimas >>>>

KONTAKTAI:

Turinio vadovas ir proceso koordinatorius Egidijus Čeponis (egidijus.ceponis@nsa.smm.lt)


Pagalba savivaldybėms >>>>

KONTAKTAI

Turinio vadovė – dr. Jūratė Valuckienė (j.valuckiene@gmail.com)

Proceso koordinatorė – Kristina Paulikė (kristina.paulike@nsa.smm.lt)


Pagalba mokykloms >>>> (ruošiama)

KONTAKTAI

Turinio vadovė – Elmyra Jurkšaitienė (elmyra.jurksaitiene@nsa.smm.lt)

Turinio vadovas – Erikas Griškevičius (erikas.griskevicius@nsa.smm.lt)

Proceso koordinatorė  Kristina Paulikė (kristina.paulike@nsa.smm.lt)


Paskutinį kartą redaguota 2022-11-15, 16:10:31
UTA: KAS VYKSTA?

   Kviečiame visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti nuo šių metų pradžios kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?

Vaizdo konferencija vyksta „Teams Live“ platformoje (nuoroda į transliaciją  >>>>), tik stebėti bei komentaruose užduoti klausimus norintiems konferencija bus transliuojama NŠA „Facebook“ paskyroje.


UTA: KAS VYKSTA | SAUSIS >>>>

UTA: KAS VYKSTA | VASARIS >>>>

UTA: KAS VYKSTA | KOVAS >>>>

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS IR KADA?

Sekant šių dienų aktualijas apie ugdymo turinio atnaujinimą Joniškio r. švietimo centro metodininkai, kovo 24 d. 14:00 val. sukvietė rajono ugdymo įstaigų vadovus, pavaduotojus ugdymui į virtualų susitikimą – diskusiją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS IR KADA?

Diskusiją pradėjo  Nacionalinės švietimo agentūros, Ugdymo turinio departamento, Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja Saulė Vingelienė, kuri apžvelgė bendrųjų programų kaitą. ,,Ugdymo turinys atnaujinamas atsižvelgiant į Lietuvos mokinių tarptautinių ir nacionalinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų patikrinimų rezultatus; aukštais mokinių pasiekimais pasižyminčių ir kaimyninių šalių bendrąsias programas; pasaulines bendrųjų programų rengimo tendencijas; naujausius mokslo pasiekimus; tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas; mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus. Atnaujinant Bendrąsias programas siekiama suteikti mokiniams tvirtus ir tvarius žinių pagrindus; mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas; prasmingai įtraukti aktualų turinį, numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose; įtvirtinti sąsajas tarp pakopų, ugdymo sričių ir dalykų; užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo dermę. 2022 metais planuojama, kad bus patvirtintos atnaujintos bendrosios programos, o nuo 2023 m. rugsėjo mėn. etapiškai bus pradedamos įgyvendinti“( kalbėjo Saulė Vingelienė).

Susirinkusieji diskutavo, kokių žingsnių reikia imtis sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui rajone? Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktorius, Vidmantas Sutnikas, patarė: ,,Neskubėti, palaukti patvirtintų dokumentų. Kuomet turėsime dokumentą, tuomet analizuosime ir etapiškai pradėsime įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas“. 

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius, Tomas Armonavičius, Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos direktorė, Edita Aukselienė pritarė gimnazijos vadovui, kad reikia luktelti, kol bus patvirtinti dokumentai, nes šiuo metu, kai ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, mokytojai visą savo energiją ir laiką skiria mokiniams, kad nuotolinis ugdymas vyktų sklandžiai.