Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Direktoriaus įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. DV-30 už korupcijos prevencijos vykdymą atsakinga patvirtinta metodininkė Dainora Danilevičienė.

Direktoriaus įsakymu 2020 m. sausio 17 d. Nr. DV-5 „Dėl pareigybių, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas darbuotojų sąrašas, kurie turi deklaruoti privačius interesus: metodininkas, logopedas, metodininkas – socialinis pedagogas, viešųjų pirkimų organizatorius.

Joniškio rajono švietimo centro darbuotojų tarnybinės komandiruotės

Joniškio rajono švietimo centro darbuotojų 2020 m. tarnybinės komandiruotės 

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-12, 13:45:12