Logopedinio darbo planavimas

 

Skaityti daugiau...

Kas yra prekyba žmonėmis?

Prekyba žmonėmis – tai suaugusiųjų ir vaikų pirkimas, pardavimas ir išnaudojimas.
Prekyba žmonėmis – tai socialinis reiškinys, kuris gali būti įvairių formų. Nedažnas susimąstome, kad šis socialinis reiškinys yra šalia mūsų, nes sąvoka „prekyba žmonėmis“ dažnam iš mūsų asocijuojasi su prieš šimtmečius buvusia vergove.

Skaityti daugiau...

ILGALAIKIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Planuojant 2020 metų veiklas buvo atsižvelgta į naujuosius „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus“, kurie buvo patvirtinti (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1367 redakcija). Rajono ugdymo įstaigų vadovai, konsultuodamasi kartu su Centro darbuotojais kruopščiai išanalizavo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir pasirengė 40 ir daugiau akademinių valandų ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas, kurias akreditavo per Nacionalinę švietimo agentūrą. Centras Nacionalinei švietimo agentūrai pateikė 18 parengtų kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios yra prilygintos akredituotoms.

Skaityti daugiau...

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMA „EMOCINIO INTELEKTO POVEIKIS LYDERYSTĖS STIPRINIMUI“

2020 metų birželio – gruodžio mėn. Centras įgyvendino neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą  „Emocinio intelekto poveikis lyderystės stiprinimui“. Buvo gautas 2000 Eur finansavimas iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos. 

Skaityti daugiau...

Joniškio rajono specialiųjų pedagogų būrelio susirinkimas

Gruodžio 8 d. 15 val. nuotoliniu būdu vyko Joniškio rajono specialiųjų pedagogų būrelio susirinkimas. Susitikimo metu Joniškio r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Audronė pasidalino nuotolinio darbo rekomendacijomis, pastebėjimais, įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo naujienomis.

Skaityti daugiau...

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?