„Suaugusiųjų skaitmeninės kompetencijos gerinimas mokytojams ir studentams“

„Suaugusiųjų skaitmeninės kompetencijos gerinimas mokytojams ir studentams“ Erasmus+

2017 m. kovo mėn. laimėtas Erasmus+ KA2 Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės projektas Nr. 2017-1-SE01-KA204-034561 ‘Improving the digital competence in adults, both for teachers and students’ („Suaugusiųjų skaitmeninės kompetencijos gerinimas mokytojams ir studentams“). Projekto pradžia 2017 m. rugsėjo 15 d., o pabaiga – 2019 m. rugsėjo 14 d. Šio projekto trukmė – 24 mėnesiai. Strateginės partnerystės projekte dalyvauja 3 šalių įstaigos: Nynäshamns Kompetenscentrum, Švedija; Cepa Buitrago del Lozoya, Ispanija ir Joniškio rajono švietimo centras, Lietuva.
• Projekto koordinatoriai – Suaugusiųjų švietimo centras Nynäshamns Kompetenscentrum, Švedija
• Projekto partneriai – Suaugusiųjų švietimo centras Cepa Buitrago del Lozoya, Ispanija
• Projekto partneriai – Joniškio rajono švietimo centras, Lietuva
Projekto tikslas – švietimo įstaigoms pasidalinti gerąja patirtimi – kaip sekasi vyresnio amžiaus žmonėms naudoti informacines technologijas užsiėmimuose ir kasdieniame gyvenime.
Projekto metu planuojami 6 susitikimai, 3 mokymai, informacijos viešinimas vietinėje spaudoje, internetiniuose puslapiuose ir ispanų sukurtame dienoraštyje https://idcaproject.blogspot.com/.
Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi.

 Pirmasis susitikimas Švedijoje

2017 m. lapkričio 14-17 d. tarptautinio projekto ’Improving the Digital Competence in Adults, Both for Teachers and Students’ dalyviai susirinko Nynäshamn mieste, Švedijoje. Pirmajame visų šalių susitikime dalyvavo Joniškio rajono švietimo centro metodininkė – neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė Rasa Kontautienė ir psichologė Justina Čepulytė. Susitikimo metu buvo aptarta projekto eiga, tikslai ir komunikacijos būdai. Taip pat buvo aptartas detalus planas, paskirstant numatytas veiklas dviems projekto įgyvendinimo metams. Vienas iš susitikimo tikslų buvo sudaryti anketas mokytojams ir mokiniams tam, kad būtų išsiaiškintos pagrindinės problemos ir stiprybės taikant informacines technologijas pamokose ir kasdieniame gyvenime. Nors projekte dalyvaujančios švietimo organizacijos yra labai skirtingos, tačiau visi projekto dalyviai susiduria su panašiomis problemomis taikant IT mokymo/si procese. Iki kito susitikimo kiekviena organizacija įsipareigojo paruošti klausimynus ir atlikti mokytojų ir mokinių apklausas, o rezultatais pasidalinti sekančio susitikimo metu Joniškyje, Lietuvoje.

Susitikimas buvo puikiai suorganizuotas. Projekto dalyviai aptarė projekto veiklas, artimiau susipažino su Nynäshamn ir Stokholmo lankytinas vietas.


Projekto dalyvė psichologė Justina Čepulytė