Informacija NVŠ teikėjams

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NAUJOMS NVŠ PROGRAMOMS

nuo 2022 06 02 iki 2022 10 01

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki spalio 1 d. teikti paraiškas moksleiviams ugdyti įsisavinant NVŠ programoms skirtas lėšas.

NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir veiklą įgyvendinti pagal kelias NVŠ programas keliose šalies savivaldybėse, kurių trukmė nuo 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti ne mažiau nei 6 mėnesiai ir 8 pedagoginės valandos per mėnesį.

Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Finansuojant NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 15 – 20 Eur. / mėn. atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiam moksleiviui bus skiriami du NVŠ krepšeliai.

Joniškio savivaldybėje didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, rekomenduotinas vieno NVŠ mokytojo didžiausias vaikų skaičius – 40 mokinių.

Pagrindiniai NVŠ teikėjų žingsniai iki programos įgyvendinimo pradžios (SPAUSTI ČIA).

Rekomenduojame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V-46 (2022 01 10) ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų prioritetų 2022 metams nustatymo“.

Konkursui dokumentus galite teikti iki 2022 m. spalio 1 d.

Nuo 2022 m. švietimo teikėjas kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (Aprašo 1 priedas).

Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

Detalesnė informacija teikiama:

mob. 8682 92525;

el. p. tau.zinios@gmail.com 

Daugiau informacijos pateikiama skiltyse „Teisės aktai“ ir „Blankai“

 

Paskutinį kartą redaguota 2022-10-03, 09:39:40