Mokymosi veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas

Projektas ,,Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas („Erasmus+“ programa, 1 pagrindinis veiksmas – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais , Nr. 2020-1-LT01-KA104-077734)

Konsorciumo narių: Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro (koordinatorius),  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro bei Joniškio rajono švietimo centro ilgalaikis tikslas  –  tobulinti veiklų senjorams pobūdį-   siūlyti daugiaplanes (emociškai paremiančias, socialiniu aspektu praturtintas),  efektyvias ir nemonotoniškas  (ieškant įvairesnių kalbinės aplinkos kūrimo, įgūdžių pritaikymo būdų) paslaugas.

Projekto tikslas – sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias didinti užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams įvairovę ir efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2022m. balandžio 30 d. (20 mėnesių) bus derinami keli mobilumo veiklų tipai.

       Dalyvavimas kursuose) teiks švietėjams įžvalgų ir įgūdžių organizuoti kalbos mokymo(si) užsiėmimus, paremtus holistiniu požiūriu (ne tik žinios, bet ir asmeninis efektyvumas), padės pasirengti veiklų, pasitelkiant audiovizualinį metodą, organizavimui.   Darbo stebėjimo veiklose (po 3 d.) Trečiojo amžiaus universitete (Como, Italija) bei suaugusiųjų švietimo centre ,,DomSpain” (Reus, Ispanija) bus perimama geroji partnerių patirtis apie efektyvios suaugusiųjų mokymo strategijas (Skype pamokos,  ,,Kalbėjimo“ kampeliai) panaudojimą kalbų mokymosi efektyvumui stiprinti, neįgaliųjų įtraukimą. Tobulinamos vadybinės, mokymo proceso organizavimo, mokymo(si) aplinkų kūrimo,  europinės dimensijos plėtros  kompetencijos. Dalyvavimas veiklose motyvuos inicijuoti naują konsorciumo narių bendradarbiavimo veiklą – įkurti ,,Švietėjų akademiją”, kurios metu bus organizuojami praktikumai  įgytos ir taikomos europinės patirties pristatymui, organizuojami vietiniai dėstymo vizitai, parengta medžiaga mokymams. Patirties bankas bus pritaikytas ir programos dalis įgyvendinta partnerinėje institucijoje Turkijoje dėstymo vizito metu (2 savaitės).
       Kiekviena konsorciumo  organizacija projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamuose  anglų kalbos mokymuose senjorams  įkomponuos naujus elementus iš mokymosi, stebėjimo veiklų, sudarys sąlygas ir bendroms konsorciumo TAU klausytojų mokymosi veikloms (vizitai).
       Užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams efektyvumui (kokybiškai ir sėkmingai organizuojama) bus sutelkti įvairaus pobūdžio, lygmens ir masto institucijų pajėgos. Užtikrinama didesnė veiklų vertė dėl didesnio žinomumo, akumuliuotos patirties, pateikiamų pasiteisinusių praktinės veiklos pavyzdžių.  Vykdomi mobilumai suteiks dalyviams (TAU veiklų koordinatoriai, švietimo centrų metodininkai  ir anglų kalbos dėstytojai ) platesnę perspektyvą, padidins mokymo ir mokymosi motyvaciją, sudarys tinkamas sąlygas senjorų bendrųjų kompetencijų stiprinimui. Bendra Europos švietimo patirtis neabejotinai prisidės ir lems didesnį  konsorciumo narių veiklos suaugusiųjų švietimo srityje progresą ir potencialą.

Partneriai

 

Projekto veiklos

Darbo stebėjimas ,,Senjorų užsienio kalbos mokymo(si) organizavimas užtikrinant veiklų efektyvumą ir įvairiapusiškumą“
(2021m. spalio 18-20 d.,  ,,DomSpain Consulting SL“, Reus, Ispanija)

     2021 m. spalio 18-20 d. koncorciumo partneriai dalyvavo darbo stebėjimo veiklose ,,Senjorų užsienio kalbos mokymo(si) organizavimas užtikrinant veiklų efektyvumą ir įvairiapusiškumą“ Reus mieste Ispanijoje.
     Priimančioji organizacija- „DomSpain ConsultingSL“. Ši organizacija yra mokymo ir konsultacijų įmonė, veikianti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, siūlanti įvairias mokymo programas Ispanijos viešajam ir privačiajam sektoriui, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėse programose ir turinti platų partnerių tinklą visoje Europoje. Organizacija rengia mokymo programas keturiomis pagrindinėmis kryptimis: kursai, seminarai suaugusiems besimokantiems asmenims-užsienio kalbų, IKT, kulinarijos, šokių ir asmeninio augimo; profesinis mokymas; mokymai pedagogams; užklasinė veikla moksleiviams ir tėvams.
      Viena pagrindinių „Dom Spain“ veiklų yra kalbų mokymai senjorams. Jiems siūlomos kalbos yra anglų, katalonų, arabų, italų, japonų, rusų, prancūzų, vokiečių, ir jei susidaro didesnės nei 6-8 žmonių grupės, už simbolinį mokestį senjorai gali mokytis kalbų. Pandemijos laikotarpiu vyko nuotoliniai mokymai. Mokant kalbų naudojami įvairūs mokymo metodai, vienas įdomesnių- tai kalbos mokymas per kulinariją, pvz. prancūzų kalbos mokoma supažindinant su prancūzų virtuve, patiekalais, klausantis ir dainuojant dainas, taip pat einant į prancūzų restoranus ir bendraujant su padavėjais prancūziškai. Reus miestas laikomas pagrindiniu Katalonijos modernistinės architektūros centru, ir tai yra naudojama kalbų mokymui. Senjorai-mokiniai pasiruošia pasakojimus užsienio kalba, kurią jie mokosi, ir veda ekskursijas po Reus miestą savo kolegoms. Nacionalinių švenčių metu senjorai mėgsta garsiai skaityti eiles, ir net užsienio kalbomis. Daug ispanų senjorų nori išmokti skaityti ir rašyti kataloniškai, nes kai jie vaikystėje lankė mokyklą, katalonų kalba buvo uždrausta, o dabar Katalonijos autonominiame regione katalonų kalba yra oficiali.
       Ispanai mėgsta bendrauti, kalbėti, todėl mokytojai vis pajuokauja, kad „visi kalbų mokytojai nori, kad jų mokiniai kalbėtų, o ispanai- kad jų klausytų.“

Pakruojo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė

MOKYMO(SI) VEIKLŲ SENJORAMS ĮVAIROVĖS IR EFEKTYVUMO DIDINIMAS STIPRINANT ŠVIETĖJŲ KOMPETENCIJAS IKT SRITYJE

Plačiau skaitykite čia https://epale.ec.europa.eu/lt/content/mokymosi-veiklu-senjorams-ivairoves-ir-efektyvumo-didinimas-stiprinant-svieteju

 

Paskutinį kartą redaguota 2022-09-02, 09:00:41