Personalo paieška

LAISVOS DARBO VIETOS

Psichologo pilnam darbo krūviui 36 val. per savaitę (1 etatui)

Skelbimas galioja: iki 2022-12-12;
Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius. Mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą, patyrusiais smurtą ar smurtavusiais, bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas ir kt.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus nurodytu el. paštu: mok.centras@sc.joniskis.lm.lt 

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Nuoroda į užimtumo tarnybos tinklalapį https://www.ldb.lt/LDBPortal/

Pareigybės aprašymas

Skelbimas

Paskutinį kartą redaguota 2022-11-09, 11:35:56