Administracinė informacija

Įstaigos istorija

 • 1997 m. gruodžio 25 d. centras įkurtas kaip Joniškio rajono savivaldybės švietimo skyriaus padalinys
 • 2003 m. sausio 3 d. Joniškio rajono švietimo centras įregistruotas kaip atskira  biudžetinė neformalaus ugdymo įstaiga.
 • 2004 m. spalio 14 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-206 „Dėl Joniškio rajono švietimo centro buveinės pakeitimo ir nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“. Švietimo centro sudėtyje įsteigta Pedagoginė psichologinė tarnyba, panaudos sutartimi suteiktos patalpos Joniškio vaikų darželyje „Vyturėlis“ adresu Melioratorių kv. 14, Joniškis.
 • 2005 m. sausio 3 d. Švietimo centras persikėlė į naujas patalpas.
 • 2005 m. gruodžio 28 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-260 dėl Visuomenės sveikatos biuro steigimo Švietimo centro sudėtyje. Visuomenės sveikatos biuras veiklą pradėjo nuo 2006 m. kovo 1 d.
 • 2008 m. balandžio 10 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-66 “Dėl Joniškio rajono švietimo centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo (atskirtas visuomenės sveikatos biuras).
 • 2008 m. lapkričio 13 d. Švietimo centras tapo akredituota įstaiga.  Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 027 (Ekspertų komisijos 2008-11-13 nutarimas Nr. 1.2; Švietimo ir mokslo ministro 2008-11-13 įsakymas Nr. ISAK-3161).
 • 2009 m. lapkričio 19 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą T-245 "Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymo". Joniškio rajono švietimo centre steigiamas Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymo skyrius. Veiklą naujas skyrius pradėjo nuo 2010 m. balandžio 1 d. (nuostatų nauja redakcija patvirtinta 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-12).
 • 2015 m. įkuriamas Trečiojo amžiaus universitetas.
 • 2016 m. balanžio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-75 panaikintas centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyrius. 

Centro vadovai:

 • nuo įkūrimo iki 2017 m. Ramutė Grigaliūnienė.
 • 2017-2018 Rasa Kontautienė
 • 2018-2019 Rita Šilinienė
 • 2019 iki dabar Rasa Kelpšienė

 

Paskutinį kartą redaguota 2022-11-03, 09:34:05
Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Joniškio rajono švietimo centras turi  tarnybinį lengvąjį automobilį Toyota Avensis, valstybinis registracijos numeris JMU042