Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas

 Balandžio 21d. 15 val. vyko specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas nuotoliniu būdu. Jo metu specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė A. Sinkevičienė pasidžiaugė prisijungusiųjų skaičiumi (prisijungė net 19 narių iš 24), pasidalino mintimis iš klausyto webinaro apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą ugdymą nuotoliniu būdu, iššūkius ir galimybes.

Audra Vadakojienė pristatė pranešimą „Švietimo pagalbos teikimas nuotoliniu būdu: ieškojimai, sėkmės, pamąstymai“. Specialistė akcentavo, kad šiuo metu ypač svarbu „ Dalijimasis. Bendradarbystė. Mokymasis visą gyvenimą. Stiprybė. Kantrybė. Kūrybiškumas. Laiko kontrolė. Tikėjimas ir pasitikėjimas“. Ji kvietė ugdyme dalintis pareigomis ir atsakomybėmis, įvertinti savo ir vaiko galimybes, bendrauti ir bendradarbiauti su administracija, vaiko šeima, mokytojais, ieškoti naujų interaktyvių įrankių ir juos įvaldyti, kurti, ieškoti, dalintis, saugoti savo fizinę ir emocinę sveikatą, kontroliuoti darbo laiką, lanksčiai organizuoti veiklas ir pateikti daugiau sėkmę lemiančių užduočių. Taip pat pasidalino naudingomis nuorodomis, užduočių rengimo platformomis, kurias naudoja savo darbe. Po informatyvaus pranešimo, specialistai dalinosi savo patirtimis, dirbant nuotoliniu būdu. Visiems šis laikmetis savaip sudėtingas – darbas per atstumą, savų vaikų nuotolinio mokymosi iššūkiai, nepakankamai įvaldytos IT. Tačiau iš kitos pusės - naujos galimybės, begalinis tobulėjimas, malonūs atradimai. Dauguma pasisakiusiųjų teigė, kad džiaugiasi bendradarbiavimu su tėvais, atgaliniu ryšiu. Kiti pasakojo apie iššūkius, patiriamus dirbant sinchroniniu būdu. Visi be išimties teigė, kad kuo greičiau norėtų grįžti į įprastą darbo vietą ir susitikti su savo ugdytiniais.

 

Pasak Audronės, „viskas praeina ir tai, kas dabar vyksta, irgi praeis“, na o specialistai toliau nusiteikę darbuotis, ir kaip ir iki šiol, bendrauti nuotoliniu būdu.

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Alma Sinkevičienė

 

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-11, 14:59:46