Refleksijai skirtas vebinaras

Refleksijai skirtas vebinaras metodinių būrelių pirmininkams ir PPT/ŠPT specialiesiems pedagogams ir logopedams apie švietimo pagalbos užtikrinimą ir švietimui skirtų išteklių valdymo ir sisteminimo galimybes nuotolinio darbo metu.

Balandžio 24 d. naudingos patirties įgijo Švietimo centro direktorė Rasa Kelpšienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės Audronė ir Alma, logopedė Laima dalyvaudamos nuotolinėje Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus organizuotoje konferencijoje - refleksijoje skirtoje logopedų/specialiųjų pedagogų metodinių grupių/būrelių pirmininkams, PPT/ŠPT specialiesiems pedagogams ir logopedams.

 Specialioji pedagogė Audronė vebinaro metu skaitė pranešimą „Švietimo pagalbos teikimas nuotoliniu būdu: iššūkiai ir džiaugsmai“, kurio metu pasidalino savo patirtimi teikiant pagalbą ugdymo įstaigoje, apibendrino rajono švietimo pagalbos specialistų pasidalinimus, patirtis apie pasiteisinusius švietimo pagalbos teikimo užtikrinimo būdus rajono ugdymo įstaigose, apie iššūkius ir džiaugsmus nuotolinio darbo kontekste bei švietimui skirtų išteklių valdymą, sisteminimo galimybes. Pasidžiaugta rajone dirbančiais švietimo pagalbos specialistais, kurie ieško, randa efektyvesnių darbo būdų su mokiniais, individualizuoja užduotis, teikia konsultacijas. Konferencijos metu-refleksijoje buvo naudinga išgirsti kitų kolegų patirčių organizuojant ir teikiant švietimo pagalbą mokiniams. Konferencijoje buvo kalbama su kokais dideliais iššūkiais susiduria švietimo pagalbos specialistai, norėdami pasiekti visus, kuriems pagalba reikalinga ir būtina. Ypatingai daug klausimų kyla apie pagalbos teikimą ir prieinamumą, organizuojant ją nuotoliniu būdu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, taip pat vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Tikimės, kad pasisemta patirtis padės gerinti švietimo pagalbą, o pasidalinta patirtis su kolegomis - jiems taip pat bus naudinga ir prasminga ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.
Konferencijos-refleksijos vaizdo įrašą galima peržiūrėti www.nsa.smm.lt/nuotolinis svetainėje.

Specialioji pedagogė Audronė Vadakojienė

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-11, 15:00:01