Projektas „Lietaus vaikai ir jų draugai“ 2019 –aisiais metais

Projektas „Lietaus vaikai ir jų draugai“ 2019 –aisiais metais

Jau šeštus metus iš eilės vykdomas Joniškio r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos tęstinis projektas „Lietaus vaikai ir jų draugai“.
2019 metų projekto tikslas – padėti projekto dalyviams nuodugniai suprasti psichinės sveikatos saugojimo būtinumą ir savižudybių prevencijos svarbą. Projekte buvo svarbu įprastinės raidos ir negalią turinčių asmenų psichologinės ir psichinės sveikatos stiprinimą susieti su emocinio intelekto lavinimu, mokinių ir suaugusiųjų savimonės ir savivertės ugdymu.


Per 2019 metus pravesti keturi seminarai: „Aspergerio sindromą turintys mokiniai“, „Šeimų, esančių negalės situacijoje, pozityvi streso įveika, pritaikant multisensorinę aplinką“, „Savižudybių prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybę, visuma“, „Emocinės sveikatos stiprinimas mokykloje“. Seminaruose dalyvavo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokinių tėvai. Klausytojai buvo ne tik Joniškio rajono, bet ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro, Naujosios Akmenės vaikų l/d „Buratinas“, Akmenės Ventos gimnazijos specialistai.
 Siekiant platesnės visuomenės įtraukties, organizuotos paskaitos Žagarės, Skaistgirio, Gataučių seniūnijose savižudybių prevencijos tema: „Ką reikia žinoti apie savižudybių riziką?“
Atliepiant į jaunimo psichologinės ir psichinės sveikatos stiprinimo programą ir norint supažindinti moksleivius su galimomis depresijos priežastimis, miego ir valgymo sutrikimais, vykome į Gasčiūnų pagrindinę mokyklą, „Aušros gimnaziją“ ir į Algimanto Raudonikio Atviro jaunimo centrą. Skaitytos paskaitos temomis: „Alkoholis, narkotikai ir tabakas – draugai ar priešai?“, „Depresijos pasekmė – valgymo sutrikimai (anoreksija, bulimija), „Miego sutrikimai – depresijos palydovai“.
 Kovo mėnesio renginyje „Gyvai su Tomu“, tėveliai turėjo galimybę susipažinti su autizmo spektro sutrikimą turinčio Tomo sėkmės istorija, betarpiškai su juo pabendrauti. Tėvai buvo pakviesti ir į respublikinę metodinę praktinę konferenciją „Autizmo paradoksas – sutrikimas ar leidimas į genijų pasaulį?“
 Vykdant projektą užsimezgė bendradarbiavimas ir graži draugystė su Plungės tėveliais, kurie augina įvairiapusį raidos sutrikimą turinčius vaikus.
2019 metais Joniškio rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos „Lietaus vaikai ir jų draugai“ projektinėse veiklose dalyvavo 225 dalyviai. Tiesa, seniūnijose tikėjomės didesnio susidomėjimo, tačiau tikrai džiaugiamės kiekvienu dalyvavusiu, nes ir viena išgelbėta gyvybė, jos apsaugojimas nuo suicidinių minčių, kiekvieno asmens psichologinės sveikatos sustiprinimas yra mums didelė vertybė.

 Projekto vadovė logopedė ekspertė Laima Paulauskienė

 

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-11, 14:59:32