Pasirengimas įtraukties principo įgyvendinimui mokykloje

Priėmus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimus, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo mokyklos pereina prie įtraukiojo ugdymo , kuris numato, kad kiekvienam vaikui turės būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties principo įgyvendinimas švietimo sistemoje sudarys sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės.
Balandžio 27 d. Joniškio r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Audronė Žagarės gimnazijoje skaitė pranešimą mokytojams „Pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui ugdymo įstaigoje“. Buvo aptarti pagrindiniai įtraukiojo ugdymo principai, nuveikti ir būsimi pasirengimo darbai siekiant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principą mokyklose. Kalbėtai apie mokyklos pasirengimą - veiklų planavimą, mokytojų kompetencijų stiprinimą, aplinkų pritaikymą, techninių ir mokymo priemonių taikymą, klasės valdymą, aptarti rūpimi mokytojams klausimai.

Paskutinį kartą redaguota 2022-08-29, 13:00:07