Naujienos

Grėsmė iš praeities. Ar turgavietėse ir antikvariatuose parduodami daiktai gali kelti pavojų sveikatai?

2022 01 21


Siekdami užtikrinti Lietuvos gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio RSC specialistai atlieka sendaikčių, kurių sudėtyje gali būti  radioaktyviųjų medžiagų, paiešką įvairiose prekybos vietose: turguose, sendaikčių mugėse, antikvariatuose. Taip pat tiriami gyventojų į RSC atnešti sendaikčiai, renkama informacija apie tokių daiktų paplitimą prekyboje.

     Kokie daiktai kelia įtarimą dėl juose galimai esančių radioaktyviųjų medžiagų? 

     Patikrinimų metu įprastai dėmesys kreipiamas į XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje pagamintus keramikos, stiklo gaminius, karinės paskirties ir kitos paskirties daiktus, kurių gamyboje naudotos radioaktyviosios medžiagos, siekiant išgauti tam tikras spalvas ar švytėjimą:

  • senos karinės technikos ar jūrinės technikos prietaisai – barometrai, laikrodžiai, kurių gamybai galėjo būti naudojamos radioaktyviosios medžiagos, tokios kaip radis, toris ar tritis;

  • senoviniai keramikiniai ar stiklo indai, kurių spalvai išgauti galėjo būti naudojamos medžiagos, savo sudėtyje turinčios radioaktyviojo urano, arba kuriems dekoruoti galėjo būti naudojami dažai, savo sudėtyje turintys radioaktyviojo radžio ar tričio;

  • juvelyriniai dirbiniai, bižuterija, papuošalai, kurių gamybai galėjo būti panaudoti akmenys, savo sudėtyje turintys gamtinių radionuklidų, arba kurių gamybai galėjo būti panaudotas metalas, prieš tai naudotas aukščiau minėtuose senoviniuose laikrodžiuose, kompasuose ar kt.

    Patikrinimų rezultatai

     Pastaraisiais metais sendaikčių turguose ir antikvariatuose atliktų planinių patikrinimų metu nustatyti keli atvejai, kai dozės galia, išmatuota šalia daiktų paviršiaus, viršijo gamtinį foną, tačiau neviršijo nereguliuojamo veikmens kriterijų (išmatuota dozės galia 10 cm atstumu nuo daiktų paviršiaus neviršijo 1 µSv/h). Padidėjęs gamtinis fonas nustatytas prie keturių laikrodžių su radžio 226Ra radionuklidu padengtomis skalėmis (2 kišeniniai / rankiniai laikrodžiai, 1 laikrodis iš tanko ir 1 laivyboje naudotas laikrodis, 1 pav.).

Taip pat nustatytas vienas atvejis, kai dozės galia šalia parduodamų sendaikčių viršijo ne tik gamtinį foną bet ir nereguliuojamo veikmens kriterijus (dozės galia 10 cm atstumu nuo prietaiso viršijo 1 µSv/h). Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidė du prietaisai su skalėmis, padengtomis radžio Ra226 radionuklidu – tai tanko laikrodis ir aviacinis daviklis (2 pav.). Bendradarbiaujant su savininku šie daiktai buvo išimti iš prekybos ir vėliau, savininkui pasirinkus juos sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas, perduoti radioaktyvių atliekų tvarkytojui.


Paskutinį kartą redaguota 2023-02-01, 14:10:26