Metodinė diena Joniškio r. ŠC pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

Metodinė diena Joniškio r. ŠC pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

 2018 m. birželio 19 d. Joniškio rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai organizavo metodinę dieną „Bendradarbiavimas su šeima: žvilgsnis į švietimo pagalbą“ su Kelmės r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Buvo dalijamasi gerąja darbo patirtimi bendradarbiavimo su Tėvais (globėjais, rūpintojais) srityje, pasidalinta pedagoginės psichologinės tarnybos vykdomų veiklų džiaugsmais ir rūpesčiais, ieškota bendrų sprendimų, bendradarbiavimo galimybių. Metodinėje dienoje dalyvavo Švietimo centro l. e. direktoriaus pareigas Rita Šilinienė, specialioji pedagogė Audronė Vadakojienė, logopedė Laima Paulauskienė, neurologas Rimantas Stankuzevičius

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-11, 14:58:36