Vaikų, mokytojų, tėvų konsultavimas

Vaikų, mokytojų, tėvų konsultavimas

Joniškio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai:

  • Konsultuoja vaikus dėl kalbos, mokymosi, psichologinių, socialinių, asmenybės problemų.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl logopedinės, psichologinės, socialinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo.
  • Konsultuoja pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiojo ugdymo, mokymo turinio, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymo, mokymosi motyvacijos palaikymo ir skatinimo.

Būtina išankstinė registracija telefonu +370 614 72 025 arba adresu Melioratorių a. 14-2, Joniškis

Paskutinį kartą redaguota 2022-08-29, 13:10:38
Psichologas konsultuoja

Mokinius (vaikus), jų tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus. Konsultuodamas mokinius nustato asmenybės ir ugdymosi problemas, tiesioginio poveikio būdus, taikant įvairias psichologinio konsultavimo technikas.   Bendradarbiauja su tėvais/ globėjais, rūpintojais, mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas.

Specialusis pedagogas konsultuoja

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus dėl vaikų ugdymosi sunkumų ir pagalbos būdų. Konsultuoja pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiojo ugdymo skyrimo, mokymo turinio, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymo.

Logopedas konsultuoja

Vaikus, jų tėvus dėl vaikų kalbėjimo, kalbos, komunikacijos problemų. Konsultuoja mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dėl vaikų kalbos lavinimo metodų ir būdų taikymo, skaitymo ir rašymo sunkumų korekcijos.

Socialinis pedagogas

Teikia individualią pagalbą ir konsultacijas tėvams, padedančias suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas. Konsultuoja pedagogus, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, padedant geriau suprasti, socialinių problemų poveikį vaikų elgesiui, pažangumui, lankomumui.