Metodinės pažymos

Metodinės pažymos

Data

Renginio pavadinimas

2022-02-07–03-10

Virtuali paroda ,,Kaip aš myliu Lietuvą''

2022-02-24 

Metodinė diena ,,eTwinning platforma  pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas''

2021-12-27–31

Rajoninė virtuali paroda „Senelio Kalėdinė kojinė“

2021-11-29–12-22

Rajoninė ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali nuotraukų paroda, virtualus susitikimas „Stebuklingos kalėdinės eglutės istorija“

2021-11-26

Virtualus dainuojamosios poezijos festivalis „Nukritusių lapų melodijos“

2021-11-26

Rajoninis renginyje „Etikos dienos. Nuo tolerancijos iki draugystės“

2021-10-04/11

Rajoninė darbų paroda ,,Disleksijos pažinimo savaitė''

2021-06-11

Konkursas „Šita žemė priklauso vaikams!“

2021-06-11

Paroda „Ačiū tau, mama“

2021-06-11

Konferencija istorijos mokytojų

2021-05-28

Vebinaras „Kaip aš jaučiuosi''

2021-05-18

Rajoninis konkursas „Knygų pelėda“

2021-05-10

Virtualus projektas - paroda „Pražydo žiedelis mamytei“

2021-05-04

Rajoninis virtualus projektas „Augu su knyga“

2021-05-04

Rajoninė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių virtuali paroda „Pavasario seklys“

2021-04-13

Projektas Rieda margučiai

2021-04-12

Metodų mugė Kartu mokytis smagiau

2021-04-12

Projektas Knygų skirtukų dirbtuvėlės

2021-04-06

Rajoninis anglų kalbos konkursas „Spring is here“

2021-04-06

Skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo projektas „Žaisdami mokomės“

2021-03-08

Vebinaras - diskusija su Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos nare Barbora Suisse ir Povilu

2021-03-08

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto - kūrybinių darbų paroda „Pilys mena Lietuvos didybę“

2021-03-01

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Dovana Lietuvai“

2021-02-18

 Metodinė diena „Integralaus ugdymo galimybės“

2021-02-17

Metodinė diena „Dalinamės gerąja darbo patirtimi“

2021-01-29

F.A.S.T. programos mokymai

2021-01-15

Metodinė diena „Geros pamokos komponentai“

2021-01-08

Rajoninė paroda „Mano jausmai ir emocijos“

2020-12-29

Vebinaras – seminaras „Emocijos ir jausmų paletė“

2020-12-22

Rajoninė (respublikinė) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda
„Laukiam Šv. Kalėdų!“

2020-12-18

Vebinaras – seminaras
„Nuotolinis ugdymas naudojantis PADLET programa“

2020-12-18

Rajoninės iniciatyvos „Padovanok šypseną senjorui“

2020-11-18

Nuotolinis vebinaras  „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“

2020-10-05

Rajoninė paroda „Raidė kaip išraiška“

2020-06-15

Vebinaras  „Vaikų meilės kalba arba kaip užauginti emociškai brandžią asmenybę“

2020-06-03

 Tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka 2020“ virtualus šokių projektas ,,Šok, trypk, linksmas būk“

2020-06-03

Rajoninis konkursas „Karantinas – šeimos laimės vitaminas“

2020-05-29

Rajoninis pradinių klasių dailaus rašto konkursas „Žodžiai gimtinei“

2020-05-25

Edukacinis virtualus projektas „Velykinis margutis“ 

2020-04-10

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projektas „Antrasis daiktų gyvenimas“

2020-03-30

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projektas
„Antrasis daiktų gyvenimas“

2020-03-13

Kalbos savaitė „Augu su knyga“

2020-02-27

Rajoninis renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

2020-03-05

Integruota rusų kalbos ir technologijų pamoka „Kokošnikas – galvos apdanga, tautinio kostiumo elementas“

2020-03-04

Tradicinis renginys „Kaziuko jomarkas“

2020-01-29

Rajoninė rusų kalbos atvira pamoka „Seku seku pasaką“

2020-01-24

Rajoninis renginys „Žiemos žaidimai“

2020-12-20

Rajoninė paroda „Svajonių Kaledos“,

Dėl pažymos išdavimo kreiptis į centro metodininkę Dainorą Danilevičienę

Paskutinį kartą redaguota 2022-08-29, 15:55:43