Metodinė diena „Švietimo pagalbos organizavimas sutrikusios regos mokiniui“

Metodinė diena „Švietimo pagalbos organizavimas sutrikusios regos mokiniui“

Vasario 27 d. Vilniuje vyko šalies pedagoginių psichologinių tarnybų metodinė diena Vilniaus Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Šio susitikimo tikslas – suteikti šalies Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams žinių apie regos sutrikimus ir švietimo pagalbos organizavimą sutrikusios regos centre.


Metodinėje dienoje dalyvavo mūsų pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Aušra Sakalienė, specialioji pedagogė Alma Sinkevičienė, socialinė pedagogė Inga Augustauskaitė ir logopedė Laima Paulauskienė.
Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Jūratė Maskoliūnienė kalbėjo apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro veiklą organizuojant pagalbą sutrikusios regos mokiniams. Ji teigia, kad šiame centre gali mokytis ir gauti švietimo pagalbą didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys nuo 0 iki 21 m. amžiaus. Skyriaus vedėja supažindino su pastarųjų metų statistiniais duomenimis ir atkreipė dėmesį į ankstyvosios diagnostikos problemą. Ji paragino specialistus atlikti švietėjišką sklaidą savo rajonuose apie regėjimo sutrikimų turinčių vaikų diagnostiką ir apie tai, kad pasitaiko daug atvejų, kai per vėlai nustatomi regėjimo sutrikimai ir laiku nesuteikiama tinkama specialistų pagalba. Specialistė atkreipė dėmesį į tai, kad šiame centre ugdytiniai gali gauti pagalbą nuo 2 savaičių iki vienerių metų trukmės. Ir geroji žinia ta, kad diagnostiniu laikotarpiu, t.y. vaiko įvertinimo metu (iki dviejų savaičių) gali nemokamai centre gyventi ir tėvai (maitinimo paslaugos tėvams mokamos). Aklasis ar silpnaregis gali atvykti į Centrą laikinai mokytis bei gauti jam reikalingą švietimo pagalbą: įgyti, formuoti ar tobulinti orientacijos ir mobilumo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių, komunikacijos, kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Ten mokiniai susitiks su regos negalią turinčiais savo bendraamžiais ir nesijaus vieniši, supras, kad panašią negalią turi ir daugiau jo amžiaus vaikų.
Metodinėje dienoje labai įdomias ir informatyvias paskaitas skaitė specialistės tiflopedagogės Dalia Taurienė ir Jūratė Jakštienė.
Su specialiosiomis ugdymo priemonėmis sutrikusios regos mokiniams supažindino konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė Dovilė Pratusytė, o apie aklo priešmokyklinio amžiaus vaiko įvertinimą pasakojo skyriaus psichologė Kotryna Miknevičiūtė.
Vertingos informacijos apie įtraukiojo ugdymo patirtis užsienio šalyse pateikė Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus metodininkė Irina Mickutė.
Išklausiusios visus pristatymus supratome, kad tema labai aktuali ir mūsų rajone, todėl artimiausiame metodinio būrelio susirinkime pasidalinsime gauta informacija su mūsų rajono specialistėmis ir svarstysime galimybę pasikvieti Sutrikusios regos centro specialistes pravesti seminarą apie sutrikusios regos mokinių ugdymą .
- „Nėra geresnio būdo padėkoti Dievui už akių šviesą, kaip ištiesti pagalbos ranką tam, kuris yra tamsoje “(Helen Keller) apibendrindama teigė Jūratė Maskoliūnienė.

Joniškio r. švietimo centro PPT logopedė
ekspertė Laima Paulauskienė

 

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-14, 09:31:35