JONŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ
VIDUTINIS MĖNESINIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas 2020  m. vidurkis 2020 m. III ketvirčio vidurkis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 1848,00 1 1808,00
Vyriausiasis buhalteris 1 901,00 1 877,00
Metodininkas 2 1188,00 2 1082,00
Specialusis pedagogas 2 503,00 2 506,00
Psichologas 4 440,00 4 475,00
Neurologas 1 316,00 1 323,00

 

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).

2019 m.

 

 2018 m.

du2018

 

 

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?