Teisės aktai

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Savivaldybėms dėl pereinamojo  NVŠ laikotarpio finansavimo  iki 2022 12 31

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro ĮSAKYMAS dėl NVŠ programų finansavimo ir administravimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo Nr. V-46 (2022 01 10)

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro ĮSAKYMAS dėl NVŠ lėšų paskirstymo pagal savivaldybes Nr. V-41 (2022 01 07)

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Joniškio rajono savivaldybės administracijos ĮSAKYMAS dėl NVŠ programų prioritetų 2022 metams nustatymo

Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus ĮSAKYMAS dėl lėšų paskirstymo NVŠ teikėjams Nr. DV-1  (2022-01-06)

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS dėl Joniškio rajono savivaldybės NVŠ programų atitikties pratęsimo Nr. A-1279 (2021 12 30)

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS dėl Joniškio rajono savivaldybės NVŠ teikėjų ir jų programų tvirtinimo Nr. A-1278 (2021 12 30)

 Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS dėl Joniškio rajono savivaldybės NVŠ teikėjų ir jų programų tvirtinimo Nr. A-936 (2021 10 01)

Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus ĮSAKYMAS Dėl NVŠ programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos komisijos sudarymo 2021-05-18 DV-53 .docx

NVŠ programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 2021 05 13

Joniškio rajono savivaldybės NVŠ teikėjų ir jų programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas (2021 03 10 )

Paskutinį kartą redaguota 2022-09-07, 11:40:45