Informacija NVŠ teikėjams

3 mėn. trukmės

KVIETIMAS TEIKTI 3 MĖNESIŲ TRUKMĖS

NVŠ PROGRAMŲ PARAIŠKAS

(2021/08/19 – 2021/09/16)

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki rugsėjo 16 d. teikti paraiškas Joniškio rajono vaikams ugdyti įsisavinat NVŠ programoms skirtas lėšas.

NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir Joniškio rajone veiklą įgyvendinti ne daugiau kaip pagal 2 NVŠ programas.

Kviečiame konkursui teikti 3 mėnesių trukmės programas ir jas įgyvendinti nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Finansuojant NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 10 – 20 Eur / mėn. atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą.

Didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, NVŠ mokytojo dižiausias leistinas vaikų skaičius – 40 mokinių.

Kviečiame vadovautis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-44 patvirtintu „Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu“.

Pagrindiniai NVŠ teikėjų žingsniai iki programos įgyvendinimo pradžios (SPAUSTI ČIA).

Rekomenduojame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų prioritetų 2021 metams nustatymo“.

Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14 - 2, 84173 Joniškis arba el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

             Detalesnė informacija teikiama mob. 8682 92525;

el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Daugiau informacijos pateikiama skiltyse „Teisės aktai“ ir „Blankai“

 

NVS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

NAUJŲ MOKSLO METŲ PROGRAMOMS

(2021/07/26 – 2021/08/18)

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki rugpjūčio 18 d. teikti paraiškas Joniškio rajono vaikams ugdyti įsisavinat NVŠ programoms skirtas lėšas.

NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir Joniškio rajone veiklą įgyvendinti ne daugiau kaip pagal 2 NVŠ programas, kurių trukmė naujais 2021 - 2022 mokslo metais gali būti:

-         nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. (3 arba 4 mėn. programa);

-         nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. (9 mėn. programa);

-         nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (11 mėn. programa).

Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Finansuojant NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 10 – 20 Eur / mėn. atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą.

Didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, NVŠ mokytojo dižiausias leistinas vaikų skaičius – 40 mokinių.

Kviečiame vadovautis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-44 patvirtintu „Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu“.

Pagrindiniai NVŠ teikėjų žingsniai iki programos įgyvendinimo pradžios (SPAUSTI ČIA).

Rekomenduojame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų prioritetų 2021 metams nustatymo“.

Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. liepos 26 d. iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14 - 2, 84173 Joniškis arba el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

             Detalesnė informacija teikiama mob. 8682 92525;

el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Daugiau informacijos pateikiama skiltyse „Teisės aktai“ ir „Blankai“

 

30417793 Copy 2

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

         VASAROS PROGRAMOMS       

 (2021/04/26 – 2021/05/16)

Siekiant didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Joniškio rajone vasarą, kviečiame NVŠ teikėjus teikti naujas 3 mėnesių trukmės (birželis, liepa, rugpjūtis) paraiškas Joniškio rajono vasarojantiems vaikams ugdyti.

Finansuojant vasaros NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 18 eurų per mėnesį, jei vasaros programos trukmė neviršys 12 val./mėn.. Jei programos trukmė bus 16 val./mėn. ir daugiau, programai įgyvendinti vienam vaikui planuojama skirti 20 eurų per mėnesį.

Didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, NVŠ mokytojo dižiausias leistinas vaikų skaičius – 40 mokinių.

NVŠ teikėjui, turinčiam teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui teikiamų 3 mėn. trukmės vasaros programų skaičius neribojamas (konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos).

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Kviečiame vadovautis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-44 patvirtintu „Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu“.

Žemiau pateikiami pagrindiniai NVŠ teikėjų žingsniai

(iki programos įgyvendinimo pradžios):

 1. NVŠ teikėjas užsiregistruoja (užregistruojamas) ŠMIR adresu www.smir.smm.lt (Švietimo ir mokslo institucijų registre). Konsultuoja Joniškio r. savivaldybės ŠMIR tvarkytojas Vaidas Valiukas el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , mob. 8 61409308;
 2. NVŠ teikėjas užsiregistruoja NŠPR adresu www.nspr.smm.lt (Neformaliojo švietimo programų registre). Konsultuoja Joniškio rajono švietimo centro metodininkė Živilė Mitrulevičiūtė mob. 8682 92525;
 3. Gautą NŠPR programos kodą įrašo į savo užpildytą programos paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pateikia Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14-2, 84173 Joniškis arba el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
 4. Komisijai patvirtinus programą, NVŠ teikėjas užpildo Mokinių registro Naudotojo dokumentus (pasižadėjimo ir prašymo formos pateiktos adresu https://mokiniai.emokykla.lt/Account/Auth);
 5. NVŠ teikėjas sudaro sutartis su mokinių tėvais (Aprašo 3 priedas);
 6. NVŠ teikėjas sudaro sutartį su Joniškio rajono švietimo centru (Aprašo 4 priedas).

Rekomenduojame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos įsakymu „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų prioritetų 2021 metams nustatymo“.

Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. balandžio 26 d. iki 2021 m. gegužės 16 d. Joniškio rajono švietimo centrui (Aprašo 23 punktas) adresu Melioratorių a. 14-2, 84173 Joniškis arba el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

Detalesnė informacija teikiama mob. 8682 92525;

el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Aprašą rasite čia.

Daugiau informacijos pateikiama skiltyse „Teisės aktai“ ir „Blankai“

 30417793 Copy

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

(2021/02/09 – 2021/03/10)

Joniškio rajono švietimo centras, siekdamas didinti neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) prieinamumą Joniškio rajono savivaldybėje, kviečia teikti naujas paraiškas mokiniams ugdyti įsisavinat NVŠ programoms skirtas lėšas.

Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas STEAM krypties programoms (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos) bei įgyvendinamoms kaimiškose vietovėse, kurių rekomenduojama trukmė yra 2 metai (mokinių grupėje skaičius iki 20 vaikų).

NVŠ teikėjai*, turintys teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti kelias programas (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo).

(NVŠ teikėjai* - mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla)).

Kviečiame vadovautis Joniškio rajono švietimo centro direktorės 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. DV-16 patvirtintu „Joniškio rajono švietimo centras neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas“ dokumentu.

Žemiau pateikiami pagrindiniai NVŠ teikėjų žingsniai

(iki programos įgyvendinimo pradžios):

 1. NVŠ teikėjas užsiregistruoja (užregistruojamas) ŠMIR adresu www.smir.smm.lt (Švietimo ir mokslo institucijų registre). Konsultuoja Joniškio r. savivaldybės ŠMIR tvarkytojas Vaidas Valiukas el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , mob. 8 61409308;
 2. NVŠ teikėjas užsiregistruoja NŠPR adresu www.nspr.smm.lt (Neformaliojo švietimo programų registre). Konsultuoja Joniškio rajono švietimo centro metodininkė Živilė Mitrulevičiūtė mob. 8682 92525;
 3. Gautą NŠPR programos kodą įrašo į savo užpildytą programos paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pateikia Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14-2, 84173 Joniškis arba el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
 4. Komisijai patvirtinus programą, NVŠ teikėjas užpildo Mokinių registro Naudotojo dokumentus (pasižadėjimo ir prašymo formos pateiktos adresu https://mokiniai.emokykla.lt/Account/Auth);
 5. NVŠ teikėjas sudaro sutartis su mokinių tėvais (Aprašo 3 priedas);
 6. NVŠ teikėjas sudaro sutartį su Joniškio rajono švietimo centru (Aprašo 4 priedas).

Rekomenduojame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės Įsakymu „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos Sprendimu „Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01).

Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. vasario 9 d. iki 2021 m. kovo 10 d. 17:00 val. Joniškio rajono švietimo centrui (Aprašo 23 punktas) adresu Melioratorių a. 14-2, 84173 Joniškis arba el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

Detalesnė informacija teikiama mob. 8682 92525;

el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Aprašą su priedais rasite čia.

Daugiau informacijos pateikiama skiltyse „Teisės aktai“ ir „Blankai“

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?