1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA

2 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMSVERTINIMO  FORMA

3 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKIMO SUTARTIS

Mokymo sutartis dėl neformaliojo vaikų švietimo (ukrainiečių kalba) / Договір на навчання неформальній освіті дітей

Neformaliojo vaikų švietimo programos lankomumo žurnalo pavyzdys

 Žemiau pateikiami pagrindiniai NVŠ teikėjų žingsniai

(iki programos įgyvendinimo pradžios):

  1. NVŠ teikėjas užsiregistruoja (užregistruojamas) ŠMIR adresu www.smir.smm.lt (Švietimo ir mokslo institucijų registre). ŠMIR tvarkytojui pateikiama užpildyta laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė arba įstaigos duomenų registravimo kortelė ir reikalingi priedai. Konsultuoja Joniškio r. savivaldybės ŠMIR tvarkytojas Vaidas Valiukas el.p. vaidas.valiukas@joniskis.lt , mob. 8 61409308;
  2. NVŠ teikėjas užsiregistruoja NŠPR adresu www.nspr.smm.lt (Neformaliojo švietimo programų registre). Užpildo prašymą  (pvz.) ir pasižadėjimą (pvz.), atlieka kitus programos registravimo NŠPR žingsnius užpildydamas elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (Aprašo 1 priedas). Konsultuoja Joniškio rajono švietimo centro metodininkė Živilė Mitrulevičiūtė mob. 8682 92525;
  3. Komisijai patvirtinus programą, NVŠ teikėjas užpildo Mokinių registro Naudotojo dokumentus (pasižadėjimo ir prašymo formos pateiktos adresu https://mokiniai.emokykla.lt/Account/Auth);
  4. NVŠ teikėjas sudaro sutartis su mokinių tėvais (Aprašo 4 priedas);
  5. NVŠ teikėjas sudaro sutartį su Joniškio rajono švietimo centru (Aprašo 1 priedas).

   Paskutinį kartą redaguota 2022-10-03, 09:44:04