Personalo paieška

PSICHOLOGAS

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją;

5. gyvenimo aprašymą;

6. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.

Preliminari atrankos data – 2020 m. kovo 3 d.

Psichologo pareigybės aprašymas

Skelbimas 

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?